Sebastian Bethge
1. Przewodniczący

Christoph Steil
2. Przewodnicząca